Dvojitý H-můstek pro řízení motorů

Každý robot potřebuje pohon, ne vždy ovšem stačí ultra levný L293D případně L298N. Proto jsem se rozhodl vytvořit zapojení s H-můstky typu L6203, které jsou dimenzovány do 4A stálého odběru. Integrované ochranné diody a tepelná ochrana je samozřejmostí. Obvod potřebuje relativně málo podpůrných součástek. Doporučené zapojení je dobře znázorněno v datasheetu . Pro připojení řídící logiky je na desce pro každý motor vyveden 3 pin konektor, který obsahuje enable, směr 1 a směr 2. Obvod obsahuje 2 pojistky připojené na sense piny můstků a jednu hlavní, která spolu s diodou tvoří ochranu proti přepólování.

Schéma zapojení

Fotografie

osazená deska osazená deska

Kam dál?

 
dvojity_h-mustek_pro_rizeni_motoru.txt · Poslední úprava: 2010/11/30 21:19 autor: paulmark
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

© 2010 - 2011 Pavel Marek