Laboratorní zdroj 1,25-30V/1,5A

Úvod

Při testování obvodů, které jsem napájel bateriemi, jsem dlouho přemýšlel o nějakém kvalitním zdroji. Rozhodl jsem se tedy, že si nějaký zdroj zakoupím, ale když jsem viděl ceny, do hry vstoupila možnost, že si zdroj postavím. Několik dní poté jsem získal kovovou krabici i s trafem z nějakého Tesla zdroje. Při návrhu elektroniky jsem se snažil použít co nejlevnější součástky, takže výsledná cena zdroje byla kolem 400,-Kč.

"Vnitřnosti"

Napájecí kabel je přiveden na vnitřní svorkovnici. Fáze(černá) je přes vypínač a pojistku přivedena na trafo. Nulový vodič (modrá) je připojen přímo na trafo a ochranný (zelenožlutá) je připojen na kovovou skříň.

Původní záměr použít výkonový tranzistor, který vydrží velký proud a zároveň ochrání stabilizační integrovaný obvod, jsem se nakonec rozhodl nevyužít a zdroj jsem osadil pouze regulovatelným stabilizátorem napětí LM317T. Tento obvod vydrží proud do 1,5A, což mi naprosto stačí. Napětí se sice nedá regulovat od 0V, ale kdo to potřebuje… Proto regulace od 1,25V do 30 je také naprosto dostačující. Navíc obvod obsahuje tepelnou ochranu. Obvod jsem zapojil podle datasheetu datasheet LM317T.

Výstup z trafa je připojen na můstkový usměrňovač, složený ze 4 diod 1000V/2A. Usměrněný signál je dále hrubě vyhlazen použitím kondenzátoru o velké kapacitě. K takto usměrněnému signálu je připojena indikační LEDka, která informuje o zapnutém přístroji, a samotný stabilizátor v zapojení podle datasheetu. Regulace napětí se provádí změnou odporu na připojeném potenciometru. Pro přesnou regulaci jsem se rozhodl použít dva potenciometry o hodnotách 5k a 500R pro hrubou a jemnou regulaci. Zobrazení nastaveného napětí zajišťuje panelový ručkový voltmetr.

Schéma

Osazená deska

Čelní panel

Kovová krabice obsahuje plastový čelní panel, takže jsem neměl problém jednoduše vyvrtat nebo vyříznout i větší otvory. Do levé části panelu jsem umístil síťový vypínač a pojistkové pouzdro se šroubovacím uzávěrem. Pod pojistkou se nachází černá (zem) a červená (+ výstup) výstupní svorka. Největší část na panelu zabírá ručkový voltmetr. Pod ním jsou umístěny potenciometry pro hrubou a jemnou regulaci napětí.

Fotografie

Kam dál?

 
laboratorni_zdroj.txt · Poslední úprava: 2010/06/12 20:42 autor: paulmark
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

© 2010 - 2011 Pavel Marek